16/9 ถนนนิมมานเหมินทร์ซอย13
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

+66 (0) 91 483 8063

การจอง ออนไลน์

กรุณาใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อติดต่อกับเรา ถ้าจะทําการจอง รบกวนเขียนอธิบายอาการ ด้านล่างนี้เพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะติดต่อกลับไป

สายด่วน เชียงใหม่นิวโรฟีดแบค

+66 (0) 91 483 8063

Chiang Mai Neurofeedback Center