ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่
นิวโรฟีดแบค

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเทรนสมองด้วย นิวโรฟีดแบค สําหรับ วัตถุประสงค์หลายอย่าง เทรนสมองเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสมดุลใน การปรับปรุงฟังก์ชั่นและ เพิ่มความชัดเจน
device
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
device
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center

บริการของเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นิวโรฟีดแบค

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเทรนสมองด้วยนิวโรฟีดแบค สําหรับวัตถุประสงค์หลายอย่าง เทรนสมองเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและสมดุลในการปรับปรุงฟังก์ชั่นและเพิ่ม ความชัดเจน การเทรนด้วยนิวโรฟีดแบค เป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้สมองทํางานได้ดีกว่าเดิม ด้วยนิวโรฟีดแบคเราสามารถดูกิจกรรมของสมองในเสี้ยววินาทีและให้รางวัลสําหรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง,สมองจะทํางานดีกว่าเดิม วิธีนี้เป็นวิธีเรียนรู้ง่ายๆผ่านผลลัพธ์ ถ้าทําถูกต้องมีรางวัลให้ ทําให้เราอยากทําแบบนี้อีก

0
พนักงาน
0
เคสที่ประสบความสําเร็จ
0
จํานวนครั้งที่เทรน
Chiang Mai Neurofeedback Center
Chiang Mai Neurofeedback Center

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เทรนสมอง เชียงใหม่ นิวโรฟีดแบค เราแนะนําวิธีการเทรนนิวโรฟีดแบค และไบโอฟีดแบค เพื่อช่วยลดอาการต่างๆในชีวิตประจําวัน เช่น ความเครียด และอาการต่างๆที่เกิดจาก ฟังก์ชั่นการทํางานของสมอง วิทยาศาสตร์ด้านสมองได้แนะนําเทคนิคและแนวทางใหม่ในการรักษานิวโรฟีดแบคเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเทคนิคพิเศษทําให้การทํางานของสมองดีขึ้น โดยจัดระเบียบการทํางานของสมองใหม่ จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของเรามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่า นิวโรพาสติกซิตี้ (Neuroplasticity)จากการค้นหานี้ทําให้มีแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่สามารถควบคุมสมรรถนะและรักษา ทางด้านความผิดปกติด้านจิตวิทยาและอาการอื่นๆ

ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของเรา

การเรียกคืนฟังก์ชั่นการทํางานของสมองโดย นิวโรฟี ดแบค สามารถบรรเทาความ หลากหลายใหญ่ๆจากปัญหาของร่างกายและปัญหาด้านอารมณ์ รูปแบบการนอนจะดีขึ้น และจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ระหว่างวัน จะทําให้อารมณ์ดีขึ้น มีความมั่นใจ สมาธิ และศักยภาพของสมองดีขึ้นอย่างชัดเจน ในระหว่างเทรนสมองเราจะเฉพาะเจาะจง พารามิเตอร์ของ EEG เช่น คลื่นส่งของสมอง ,การสื่อสารของสมอง และระยะการทํางาน แสดงกลับเป็ นรายบุคคล พารามิเตอร์เหล่านี้จะแทนกิจกรรมต่างๆของระบบสมอง ส่วนกลาง(CNS)ภายในส่วนต่างๆของสมองและโครงข่ายของสมอง การเทรนด้วยนิวโร ฟี ดแบคไม่เป็ นการรุกรานสมองอย่างแน่นอนและจะมีผลต่อร่างกายภายนอก ช่วยให้เป็น รากฐานที่แข็งแรงในการรับมือกับปัญหา ลองวาดภาพดู ว่าสมองของเรามีความสามารถใน การเรียนรู้และปรับได้

ดูที่

อาการ

 • สมาธิสั้น

 • ติดสารเสพติด

 • การจัดการกับอารมณ์โกรธ

 • ความกังวล,ความหวาดกลัว

 • ออทิสซึ่ม

 • อารมณ์สองขั้ว

 • 07

  อาการบาดเจ็บที่สมอง

 • 08

  อาการเจ็บปวดตามร่างกาย

 • 09

  อาการซึมเศร้า

 • 10

  Dyslexia

 • 11

  อาการลมชัก

 • 12

  กลุ่มอาการของโรค Fibromyalgia

 • 13

  นอนไม่หลับ

 • 14

  ดาวน์ซินโดรม

 • 15

  สูญเสียความจํา

 • 16

  ไมเกรน

 • 17

  ย้ำคิดย้ำทำ/อาการกระตุก

 • 18

  พากินสัน

 • 19

  อาการเครียด/สภาวะซึมเศร้าหลังหลอดเลือดสมองมีปัญหา/อาการสะเทือนใจอย่างรุนแรง

 • 20

  โรคจิตเภท

 • 21

  ปัญหาจากการนอน

 • 22

  โรคหลอดเลือดในสมอง

 • 24

  อัลไซเมอร์

สิ่งที่เราทำ

ข้อมูลเกี่ยวกับ นิวโรฟีดแบค

นิวโรฟีดแบค คืออะไร?

นิวโรฟีดแบค เป็นเทคนิคในการฝึกสมองเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายและจิตใจ

อ่านต่อ

ควบคุมสมอง

สมองถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและสภาพแวดล้อมของเราและทำงานได้ดีตลอดเวลา

อ่านต่อ

นิวโรฟีดแบค ทำงานอย่างไร?

การประเมินให้ช่างเทคนิคที่มีโปรโตคอลการฝึกอบรม นิวโรฟีดแบค ที่จะใช้ในระหว่างการฝึกอบรม

อ่านต่อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประสาทจะทำอย่างไร?

การเรียกคืนฟังก์ชั่นไปยังสมองโดยวิธีการของ นิวโรฟีดแบค สามารถบรรเทาความหลากหลายของปัญหาทางกายภาพและอารมณ์.

อ่านต่อ

ทำไม นิวโรฟีดแบค?

นิวโรฟีดแบค เป็นเทคนิคในการฝึกสมองเพื่อควบคุมฟังก์ชั่นของร่างกายและจิตใจ.

อ่านต่อ

คำรับรองของลูกค้า

ลูกค้าของเราคือเหตุผลแห่งความสำเร็จของเรา

Testimonial Videos

นัน อายุ 12 ปี

น้ำหวาน อายุ 10 ปี

Aum, 10 Years old girl.

เตเต้ อายุ 4 ขวบ , PART-1

เตเต้ อายุ 4 ขวบ , PART-2

พิมนารา อายุ 13 ปี

วีอาม 6 ขวบ

น้องเก้า อายุ 10 ปี